Kveldsbad på Oksval

Efter fotballturnering dro vi med Paula til Oksval. Vannet var ganske bra.

Men hun må ikke glemme at hun ikke kan svømme!