På Starbucks

Lykken er en frappino (aller hva det nå heter)

Tull og tøys